Ayetel Kürsi Oku

Kasım 12, 2016

Ayetel Kürsi aşağıda Arapça okumayı bilmeyenler için Latin harfleriyle yazılmıştır. Ancak Latin harfleriyle KUR’AN kesinlikle okunmaz. Çünkü sürekli olarak latin harflerinden okuya okuya yapacağınız hatalar sizi küfre götürüp, dinden çıkartabilir. Sitemizde bulunan neden “Latin harfleriyle Kur’an Okunmaz?” makalesini okursanız detayları öğrenirsiniz. Biz sitemizde; yeni yeni Arapça öğrenenler, hafızlardan dinleyip okurken yaptığınız hataları görüp, düzeltsin diye bu şekilde paylaşım yapıyoruz.
Ayetel Kürsi

AŞAĞIDAKİ LATİN HARFLERİYLE OKUNMASI YANLIŞTIR! KUR’AN KENDİ DİLİNDEN OKUNUR. DİĞER DİLLERDE OKUNAN KUR’AN DEĞİLDİR. DİĞER DİLLERDE OKURKEN YAPTIĞINIZ KELİME HATALARI SİZİ KÜFRE GÖTÜREBİLECEK DERECEDE ŞİDDETLİ OLABİLİR.

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.